Connecting to LinkedIn...

a

Blog

Prinsjesdag, wat betekent dit voor mij?

Purse 232240 1280

Prinsjesdag, de invloed op jouw portomonnee.

Het was weer prinsjesdag, de dag dat de nieuwe troonrede word opgedragen voor 2016. Maar wat heeft dit nou voor een invloed op de portomonnee in Nederland.

Waar komt het allemaal op neer:

Er komt een hogere arbeidskorting en werken gaan minder belasting betalen. Maar de heffingskorting word afgebouwd. De AOW’er krijgt meer ouderenkorting. De tarieven in de tweede en derde schaal van de inkomstenbelasting zijn verlaagd.

Consumenten met vermogen kunnen er op soms op vooruitgaan maar ook op achteruit. Belastingvrijschenken is in 2017 mogelijk tot €100.000 voor de aanschaf van de eerste woning als de ontvanger niet ouder is dan 40 jaar.

80% van de Nederlanders gaat erop vooruit met de koopkracht, 5 procent gaat er maximaal 2% op achteruit. Gemiddeld gaat iedereen met een baan er 2.6% op vooruit.

Het verplichte eigen risico stijgt met 10 euro per jaar. De premie voor een zorgverzekering stijgt gemiddeld met 7 euro. De maximale zorgtoeslag stijgt met 6 euro.

Kinderopvangtoeslag wordt verhoogd. Ouders met laag inkomen krijgen hoger kingebonden budget. Vaders krijgen 3 dagen extra zwangerschapsverlof. De inkomensafhankelijke combinatie korting word verhoogd. 

 

Inkomen

- De lasten van werkenden worden verlicht. De arbeidskorting gaat worden verhoogd. Werkenden gaan minder belasting over hun loon betalen.

- De algemene heffingskorting voor hogere inkomens gaat worden afgebouwd. Dit is een korting op de belasting en premies die een werknemer moet betalen. De grootverdieners gaan dus meer betalen.

- AOW'ers krijgen eenmalig meer ouderenkorting. Nu gelden afhankelijk van het inkomen nog kortingen van 1.042 euro en 152 euro. Daar komt straks meer dan 140 euro bij op. Ze gaan dus minder inkomstenbelasting te betalen.

- De tarieven in de tweede en derde belastingschijf worden met ongeveer 1,85 procent verlaagd. Daarbij komt nog dat pas bij een hoger inkomen het toptarief geldt. Werkenden met een bruto jaarsalaris gaan vanaf ruim 66.000 euro de hoogste lasten dragen met het hoogste tarief.

Vermogen

- Consumenten met vermogen gaan in sommige gevallen op vooruit en betalen minder belasting, en in andere gevallen achteruit en gaan meer belasting betalen. Nu gaat de Belastingdienst uit van een fictief rendement van 4 procent op een vermogen van meer dan 21.330 euro tot 100.000 euro. De fiscus rekent daar dan 30 procent belasting over.

Dit fictieve rendement zal worden verlaagd volgens de huidige inzichten naar 2,9 procent en er wordt pas belasting geheven over een vermogen boven de 25.000 euro. Voor vermogens boven de 100.000 euro geldt dan een rendement van 4,7 procent en boven 1 miljoen euro een rendement van 5,5 procent. Deze tarieven kunnen dan jaarlijks weer gewijzigd worden.

- Vanaf 2017 wordt de regeling voor belastingvrije schenkingen uitgebreid. Vanaf dan kan iedereen een bedrag tot 100.000 euro belastingvrij schenken voor de aankoop van een eigen woning. De ontvanger mag dan niet ouder zijn dan veertig jaar.

Koopkracht

- Het kabinet verwacht dat 80 procent van de Nederlanders er op vooruit gaat in koopkracht volgend jaar. Enkel 5 procent van de huishoudens in Nederland ziet de koopkracht in 2016 met maximaal 2 procent dalen.

Gemiddeld genomen gaan mensen met een baan er 2,6 procent op vooruit. De koopkracht van alleenstaanden met een minimumloon stijgt het hardst met 5,3 procent. AOW'ers en uitkeringsgerechtigden zullen een kleine plus en in sommige gevallen een min verwachten.

 

 

 

Zorg

- Het verplichte eigen risico stijgt van 375 euro naar 385 euro per jaar. Verzekerden gaan dus meer zelf betalen als zij zorg uit het basispakket nodig hebben.

- Het kabinet verwacht dat de premie voor een zorgverzekering gemiddeld met 7 euro stijgt. De zorgverzekeraars mogen zelf bepalen hoe hard de premies daadwerkelijk gaat stijgen.

- De maximale zorgtoeslag gaat stijgen met 6 euro per maand.

Ouders

- De kinderopvangtoeslag gaat in 2016 hoger worden. Daardoor hoeven werkende ouders maandelijks zo'n 5 procent minder zelf uit te geven aan de kinderopvang. Als ouders bijvoorbeeld maandelijks 400 euro aan kinderopvang nodig hebben, dan krijgen ze volgend jaar 20 euro per maand extra vergoed door de overheid.

- Ouders met een laag inkomen gaan een hoger kindgebonden budget krijgen. Voor derde en volgende kinderen gaat het kindgebondenbudget volgend jaar omhoog. Voor een tweede kind geldt volgend jaar een eenmalige verhoging.

- Vaders mogen langer met verlof na de geboorte van hun baby. In plaats van twee dagen, krijgen ze nu vijf dagen vrij.

-De inkomensafhankelijke combinatiekorting zal worden verhoogd. Deze korting geldt voor ouders met kinderen jonger dan twaalf jaar.

Latest jobs in: Blog