Connecting to LinkedIn...

Get similar jobs by email Register →

Customer Care - Konsultant z j. angielskim i francuskim

Job Description

 

Cpl Jobs jest cz??ci? mi?dzynarodowej grupy Cpl Resources , ?wiadcz?cej us?ugi w zakresie rekrutacji i HR. Od lat pomagamy najwi?kszym talentom rozwija? karier?, a czo?owym firmom na polskim i europejskim rynku umo?liwiamy znalezienie najlepszych specjalistów.

Dla naszego Klienta, mi?dzynarodowej organizacji z siedzib? we Wroc?awiu, poszukujemy obecnie Kandydatów na stanowisko: Customer Care - Konsultant z j. angielskim i francuskim

 

Opis stanowiska:

 • Pierwsza linia kontaktu z klientami biznesowymi
 • Odpowiadanie na pytania klientów, przyjmowanie i rozwi?zywanie zg?osze? zgodnie z ustalonymi procedurami
 • Utrzymywanie doskona?ych relacji z klientami
 • Proponowanie usprawnie? procedur maj?cych na celu popraw? jako?ci ?wiadczonych us?ug
 • Wprowadzanie danych do systemu, aktualizacja i tworzenie nowych kont klientów

Wymagania:

 • Dobra znajomo?? j?zyka francuskiego
 • Bieg?a znajomo?? j?zyka angielskiego
 • Do?wiadczenie w sprzeda?y, customer service, call center
 • Komunikatywno?? na bardzo wysokim poziomie
 • Dobra organizacja pracy, dok?adno??
 • Bardzo dobra znajomo??: MS Windows, Outlook, Excel, Word

Firma oferuje:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Mo?liwo?? rozwoju zawodowego w mi?dzynarodowej organizacji
 • Profesjonalne szkolenia
 • Samodzieln? i odpowiedzialn? prac?
 • Bogaty pakiet ?wiadcze? dodatkowychRef:

Location

Similar Jobs