Connecting to LinkedIn...

Get similar jobs by email Register →

M?odszy Ksi?gowy z j?zykiem francuskim

Job Description

Cpl Jobs jest cz??ci? mi?dzynarodowej grupy Cpl Resources , ?wiadcz?cej us?ugi w zakresie rekrutacji i HR. Od lat pomagamy najwi?kszym talentom rozwija? karier?, a czo?owym firmom na polskim i europejskim rynku umo?liwiamy znalezienie najlepszych specjalistów.

Dla naszego Klienta, mi?dzynarodowej organizacji,  poszukujemy kandydatów na stanowisko:

M?odszy Ksi?gowy z j?zykiem francuskim

 

Obowi?zki:

 • Przetwarzanie danych finansowych
 • Przygotowywanie sprawozda? finansowych
 • Odpowiadanie na telefoniczne i mailowe zapytania
 • Wspieranie innych zespo?ów

 

Wymagania:

 • Bieg?a znajomo?? j?zyka francuskiego
 • Dobra znajomo?? j?zyka angielskiego
 • Umiej?tno?ci analityczne i komunikacyjne
 • Umiej?tno?? rozwi?zywania problemów
 • Do?wiadczenie nie jest wymagane – pracodawca oferuje szkolenia

 

Oferujemy:

 • Bardzo dobre warunki pracy
 • Mo?liwo?? rozwoju w mi?dzynarodowej firmie
 • Nowoczesne biura w centrum miasta
 • ?wiadczenia socjalne

 

Zainteresowane osoby zapraszam do przesy?ania CV w j?zyku angielskim wraz z nazw? stanowiska w tytule maila.

Ref:

Location